LEDEN 1904 – VRCHOLÍ PŘÍPRAVY ZALOŽENÍ

V letošním roce si připomínáme 115. výročí založení Autoklubu ČR a 90 let od otevření klubového domu v Opletalově ulici v Praze. Autoklub ČR dnes rozvíjí své aktivity na poli sportovním, v zájmové činnosti i projekty a služby pro širokou motoristickou veřejnost. Udržuje rovněž tradici a ctí památku předků, kteří s nadšením stáli u zrodu a rozvoje klubové činnosti. Autoklub ČR je v současnosti pevnou součástí občanské společnosti a kořeny této stabilní pozice lze nalézt již v prvních letech existence spolku. Právě proto si budeme v tomto roce pravidelně připomínat důležité milníky, osobnosti a události naší minulosti.

Pozvánka na poradní schůzi připravovaného klubu motocyklistů v týdeníku Sport a hry 4. 11. 1903.

Jak informoval týdeník Sport a hry, pozdější tiskový orgán klubu, první měsíc roku 1904 probíhal ve znamení horečných příprav únorové ustavující valné hromady Českého klubu motocyklistů, prvního samostatného spolku motoristů u nás. Pánové rokovali o založení klubu od závěru minulého roku, o čemž svědčí publikované oznámení. Na setkání zvali už tehdy známí motocykloví závodníci Merfait a Vondřich. Již 5. listopadu 1903 se v restauraci U Pinkasů ve 14 lidech debatuje o poslání budoucího klubu: „Sdružovati motocyklisty, zjednati členstvu výhody (zřízením stanic benzinových, garáže atd.), pojištění členstva; poučování členstva theoretické, propagace tohoto sportu i závodnictví.“ Další schůzka proběhla o tři dny později v restauraci Platýz a zúčastnili se ji také němečtí krajané. A hned 12. listopadu se U Pinkasů „za velmi četného účastenství českých i německých sportsmenů“ konalo další jednání. JUDr. Emil Miřička (později první zvolený předseda) informoval o vypracování stanov a navrhl v co nejbližší době uspořádat přednášku o motoru a jeho funkci s názornými ukázkami za účelem získání dalších příznivců do nově se tvořícího klubu. Do konce měsíce se přípravné „komité“ sešlo ještě jednou, tentokrát v Platýzu, vytyčilo úkoly budoucího klubu, mimo jiné „zaříditi čítárnu s odbornou literaturou, vycvičiti členy v zacházení s koly motorovými, pořádati výlety klubovní, závody, veřejné soutěže a výstavy.“

První český „Salon“ motocyklů a příslušenství v zahradní verandě na Žofíně navštívilo za jeden den přes 2.500 lidí.

JUDr. Miřičkou navržená přednáška se uskutečnila vskutku rychle, už ve čtvrtek 10. prosince 1903 od 20 hodin v sále restaurace U Choděry. Vedl ji inženýr Ladislav Šimek, člen přípravného výboru a její název byl „O motoru, jeho součástech a zacházení s ním.“ Sál byl zaplněn do posledního místa, na 80 posluchačů! Přednášku doprovázel Ing. Šimek demonstracemi motoru a součástek, jež zapůjčila továrna Laurin a Klement.

Na začátku ledna 1904 byly místodržitelstvím schváleny stanovy chystaného klubu. Ve středu 27. ledna 1904 informuje týdeník Sport a hry o svolání ustavující valné hromady klubu na 21. února o 10. hodině dopolední v Praze, v restauraci na Žofíně. Při té příležitosti se také na Žofíně a ve stejný den konal první český „Salon“ motocyklů a příslušenství. Zahradní veranda s kamny, osm vystavovatelů a třináct motorek. Pořadatelé však byli ohromeni, nikdo neočekával tak ohromný nával, jednodenní skromnou výstavku navštívilo přes 2.500 lidí! Ale o tom až příště… (Pokračování)

Zdroj AČR.