Roste počet komerčních sdělení, které nabízí přestavbu historických vozidel na elektrickou energii – t.j. nahrazení celé hnací soustavy elektrickou jednotkou a bateriemi.

Tvrdí se v nich, že je možné zachovat klasický vzhled vozidla při současném splnění moderních ekologických norem. Další výhodou přestavby může být také zvýšení výkonu a zvětšení zrychlení. Některé společnosti, které provádějí tuto přestavbu, dokonce získaly povolení od orgánů pro schvalování typu / certifikace k zachování původního identifikačního čísla vozidla (VIN) dárcovského vozidla, a to i přesto, že více či méně nahrazovaly celé hnací ústrojí.

Pohled FIVA na elektrifikaci:

FIVA (the Fédération Internationale des Véhicules Anciens or international federation of historic vehicles) chápe motivaci některých majitelů elektrifikovat svá vozidla – a uznává, že kromě právních předpisů a nařízení, jsou všechny úpravy záležitostí osobního vkusu.

Nicméně FIVA – jako organizace zabývající se zachování, ochranou a podpory historických vozidel – však nemůže podporovat majitele k využívání moderních EV komponent (motorů a baterií), které by nahradily pohonnou jednotku historického vozidla.

Přestavba historických vozidel z původních spalovacích motorů na elektrickou energii není v souladu s definicí historického vozidla FIVA a ani nepodporuje cíl zachování historických vozidel a související kultury. Z pohledu FIVA přestanou být takto přestavěná vozidla historickými vozidly, pokud nebudou podléhat pouze změnám v období, kdy byly běžně používány.

Podle FIVA je historické vozidlo “mechanicky poháněné silniční vozidlo”, které je:

• nejméně 30 let staré
• zachováno a udržováno v historicky správném stavu
• nepoužívá se jako prostředek každodenní dopravy
• je součástí našeho technického a kulturního dědictví

Tiddo Bresters, viceprezident FIVA pro legislativu, dodává: “Podle našeho názoru není tvar nebo styl karoserie vozidla, které by ho dělalo historickým, ale způsob, jakým bylo celé vozidlo zkonstruováno a vyrobeno v původním stavu.

Pokud se tedy jakýkoliv vlastník, motorový technik nebo výrobce rozhodne provést přestavbu historického vozidla, FIVA důrazně doporučuje, aby všechny změny byly reverzibilní, všechny původní součásti byly označeny a bezpečně uloženy. Tímto způsobem může být vozidlo – pokud si to bude vlastník přát v budoucnu – vráceno do původního stavu a může být opět prohlášeno historickým vozidlem.”

Tomáš Barnet, zástupce FKHV ČR pro FIVA