Dlouhou dobu mne znepokojovalo nepříjemné klepání v zadní části karoserie, které se ozývalo na nerovných vozovkách, zejména na dláždění. Zdroj klepání bylo těžko lokalizovat, a tak ani v opravně se nepodařilo závadu odstranit. Po usilovném hledání jsem konečně příčinu objevil a závadu odstranil. Protože vím o mnoha stejných případech, chci poradit všem majitelům „eMBéček“, jak tuto závadu snadno, a bez jakýkoliv nákladů odstranit.

RR009Hluk pocházel z ložiska (4) vzpěry zadní nápravy s pružným lůžkem (2). Stačilo však utáhnout matici (7) šroubu (5) asi o půl otáčky a klepání ustalo. Je-li totiž matice uvolněná, naráží oko ložiska (4) na šroub (5). Protože ložiska jsou šrouby (8) a maticemi (10) uchycena k podlaze vozu, přenáší se hluk do celé karoserie, což ztěžuje přesné určení místa jeho vzniku.

Postup práce je jednoduchý. Protože pružina na opačném konci vzpěry přitlačuje konec s pružným lůžkem k podlaze, pomůžeme si tím, že vozidlo na stejnolehlé straně (podle toho, zda jde o levou či pravou vzpěru) nadlehčíme zvedákem. Pak povolíme čtyři matice (10) a páčením šroubovákem povysuneme konec vzpěry z podlahy. Dvěma klíči utáhneme šroub (5) a matici (7). Opačným postupem uvedeme vše do původního stavu. Odstranění nepříjemné závady trvá asi 10 min.

SM, Prof. Jaroslav KUNZ, Brušperk