Častým a nepříjemným překvapením řidiče při běžné údržbě je, že zjistí ztrátu víčka spouštěče.

ŠKODA 1000 MB

Víčko je přichyceno pouze jedním šroubkem M4, který je utažen do těla spouštěče. Při provozu vozidla se přidržovací šroub uvolní včetně víčka a řidič ani nepostřehne jeho ztrátu.

Této závadě lze předejít malou úpravou. Na víčko spouštěče přinýtujeme jako pojistku pásek z pozinkovaného plechu 0,5 x 10 x 25 mm. Podle obrázku vyvrtáme na víčko otvor pro nýt a přinýtujeme. Víčko opět namontujeme na spouštěč včetně šroubu M4 a po dotažení šroub zajistíme pojišťovacím páskem.

RR006 04
Zajištění víčka spouštěče: 1 – nýt průměr 3 x 5 mm, 2 – původní šroub M4, 3 – pojistný pásek 0,5 x10 x25 mm, 4 – víčko spouštěče.

SM, František KALABZA, Plzeň