Ve dvanáctém časopisu jsme našli součástky chladící soustavy. Ty se skládají ze samostatného chladiče, vrtule, hadice chladícího sytému, čímž již motor dostává reálnou podobu.

Z našeho pohledu je motor hezký i jako samotný zběratelský kousek.