Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Název, působnost, sídlo a symboly
1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samostatným suverénním a dobrovolným občanským sdružením zájemců v oblasti historie motorismu, založené dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.
2. Právní subjektivita SVK je daná registrací u Autoklubu České Reupliky (AČR). Přidělené registrační šlo je:1779 Registrací vznikají SKV práva a povinnosti vyplývající z jeho právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními
předpisy.
3. Sídlem SKV je adresa řádně zvoleného předsedy SKV, případně jiná adresa schválená výborem klubu.
4. Oficiální symboly:
* Název: SKODAMOTOR Veterán Klub v AČR
* Zkratka: SKODAMOTOR VK
* Znak: Logo SKODAMOTOR s textem Veterán Klub
5. SKV se za účelem zajištění testování historických vozidel hlásí k organizačnímu subjektu, který je držitelem národní autority FIVA v České republice a který je garantem systému testování historických vozidel.

Aktuální stanovy

Stanovy schválené Valnou hromadou 10.12.2013