Klub historických vozidel Praha 6 – klub historické mobility uspořádal akci určenou pro historická vozidla do roku výroby 1987 a historické velocipédy. Akce byla zařazena do Poháru Federace 2017.

110 let města Břevnova

Břevnov je jednou z nejstarších pražských čtvrtí vůbec. Jako ves je zmiňován už v roce 993 v souvislosti se založením Benediktinského kláštera. Dlouho byl malou vsí, kde byla většina statků soustředěna kolem návsi se zvoničkou.

V dubnu 1907, když přijel na návštěvu císař František Josef I.,který měl proslov ke shromážděnému lidu, měl Břevnov již 9 000 obyvatel. Císař byl s návštěvou Břevnova spokojen a chtěl shromážděným poděkovat. Protože však, jak známo, příliš česky neuměl, spletl se a omylem řekl, že děkuje za krásné přijetí ve městě Břevnově. Situace pohotově využil tehdejší starosta a okamžitě odpověděl, že děkuje jeho císařské milosti za to, že ráčil ves Břevnov povýšit na město. Nešlo již nic dělat, co bylo řečeno, se nedalo vzít zpět – představitelé obce si s odvoláním na císaře požádali o vydání dekretu stvrzující povýšení na město a úřady ho musely vystavit.

Občané Břevnova si však samostatného města dlouho neužili – k 1.1. 1922 byl Břevnov připojen k Praze jako její XVIII. čtvrť.

Veteráni na kolech Prahou 6

Setkání se konalo u příležitosti oslavy 110 let města Břevnova, kterou organizoval Spolek břevnovských živnostníků a Městská část Praha 6.

Pořadatelé připravili bohatý program, který ani déšť nenarušil. V dopoledních hodinách začaly přijíždět první historická vozidla a po jejich zaparkování byla na programu projížďka autobusem ŠKODA 706 RTO. Následovala prohlídka břevnovského Benediktinského kláštera, jehož založení se datuje rokem 993.

Odpoledne začalo projížďkou veteránů po Praze a po návratu následovala jízda historickou tramvají. Odpoledne zakončilo vyhlášení elegance a prohlídka místního pivovaru.

Ač letošní ročník byl první, trochu hektický, poděkování patří pořadatelům, kteří pro účastníky připravili plný den zábavy. Příští soutěže zařazené do Poháru Federace 2017 naleznete v našem kalendáři, nebo přímo na stránkách Federace Klubů Historických Vozidel ČR – FKHV ČR.

Velká fotogalerie: Veteráni na kolech Prahou 6