SHARE

Sešel se rok s rokem a ŠKODAMOTOR Veterán Klub na výročním zasedání hodnotil letošní rok.

Program výročního zasedání ŠKODAMOTOR Veterán Klubu

Hodnocení roku 2015
Změna členů a funkcí v klubu, přijetí nových členů.
Stanovení směrů v klubu, rozdělení úkolů a funkcí členů.
Úkol na příští rok: zajistit klubové testační komisaře

Stručný přehled projednaných a schválených bodů

Hlavní úkol zpuštění nového webu SKODAKLASIK.cz bylo splněno na 100% a jeho oblibu dokazují návštěvnosti, které mnohonásobně překonaly sekci „VETERÁN“ na stránkách SKODAHOME.cz v roce 2014.

Kladně byly hodnoceny i námi pořádané akce (20.sraz SKODAHOME.cz, 2.ročník SKODAKLASIK.cz a podzimní setkání 21.sraz SKODAHOME.cz). Již nyní pracujeme na termínové listině a prvním datem je 28.květen 2016, kdy pořádáme 22.sraz SKODAHOME.cz

Dále byla hodnocena z našeho pohledu úspěšná sezóna, ve které naše historická vozidla byla vidět na předních postech ve vybraných soutěžích. Jen namátkově Libor Olič a Ondra Zlámal vyjeli 3. místo na OBR FIVA 2015, účast mediální skupiny ŠKODA.NEVĚDĚT… do které patří portály SKODAHOME.cz, SKODAKLASIK.cz a VW-SCENE.cz spolupracující se SKODAMOTOR.cz na IPCF 2015 nebo 2. místo Libora Oliče na Pražské Noblese 2015 pomohlo k celkovému 4. místu v Poháru federace 2015. Nepřehlédnutelné bylo i eMBéčko Ondry Zlámala v barvách VB v Retroměstečku.

Na konci zasedání bylo projednáno vystoupení člena Stáni Uhrové a předběžné projednání o přijetí nových členů, kde bude v budoucnu vytvořen statut „člen čekatel“, než se stane právoplatným členem ŠKODAMOTOR Veterán Klubu.

Jediný úkol, který se nám v letošním roce nepovedl je získání klubových testačních komisařů, z důvodů velké pracovní vytíženosti předsedy a tento úkol se přesouvá na rok 2016.

Všechny důležité body prošly hlasováním a všichni členové byli pro.