Srazy historických vozidel se pomalu rozjíždějí a i my jsme se vydali na letošní první. Byla jím 10. veteránparty KHV Horní Počernice na Chvalské tvrzi.

Akce byla určena pro automobily, motocykly a jiné stroje do roku výroby 1970. K vidění byla i módní přehlídka účastníků v historických oděvech a program zakončil společenský večer s tancem.

Jízda 10. veteránparty KHV Horní Počernice

Součástí programu byla asi 30tikilometrová vyhlídková jízda na hrad Jenštejn. Nejstarší zmíňka o hradu je z roku 1341, kdy jej vlastnil dvorský sudí Jeneč z Janovi. V současné době je nejzajímavější hradní věž, ze které je krásná vyhlídka na okolí.

Více vám ročník 10. ročník VETERTÁNPARTY 2022 přiblíží naše fotogalerie a k naší radosti moc pěkné a v hojném počtu zastoupené vozy značky ŠKODA.