Vážení kolegové,

zřejmě jste již zaznamenali, že v pátek 14. října proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny 3. čtení novely zákona 56/2001Sb., která se týká také provozu historických vozidel. V první řadě je třeba zdůraznit, že ukončením 3. čtení ještě legislativní proces nekončí. Novelou se nyní bude zabývat Senát pak bude postoupena prezidentovi, případně vrácena zpět do Sněmovny. Vzhledem k tomu, že navrhované změny jsou součástí vládního návrhu a pocházejí přímo z Ministerstva dopravy, lze předpokládat, že budou v nejbližších měsících schváleny.

Změny, které by po přijetí této novely nastaly korespondují s již dohodnutými podmínkami z února 2021. Jedná se o prodloužení platnosti testování na 5 let, rozvolnění místní příslušnosti (možnost přihlásit historické vozidlo na kterémkoliv registru historických vozidel) a kontrola historických vozidel ve stanicích technické kontroly. Poslední ze jmenovaných bodů je asi nejdiskutovanějším tématem, o kterém kolují mezi veteránisty různé zvěsti a dezinformace. Skutečnost je taková, že historická vozidla by nebyla posuzována stejně jako běžná silniční vozidla, ale tyto kontroly by probíhaly ve zvláštním režimu. Do zákona by přibyl nový způsob provádění STK – technická kontrola historického vozidla, která by probíhala s ohledem na stáří vozidla. Obecně by mělo platit, že vozidla budou posuzována podle doby, ve které byla vyrobena. Například pro nejstarší kategorii vozidel (pravděpodobně do roku výroby 1953) by při kontrole technik STK pravděpodobně jen porovnal výrobní číslo a zkontroloval osvětlení vozidla. Tyto konkrétní podmínky kontroly však bude upravovat vyhláška zákona na jejíž podobně pracujeme společně se členy tripartity a ministerstvem dopravy, tak aby byla pro veteránisty a historická vozidla realizovatelná.

Vyhláška je v tomto případě tím důležitým dokumentem, který definuje systém testování jako takový i rozsah technických kontrol, zákon udává pouze rámcovou podobu, ale konkrétní postupy již řeší vyhláška, její přípravě proto věnujeme prioritu, aby se systém testování zásadně nelišil od podoby, na kterou jsme v současné době zvyklí (např. zachování krajských komisí).

V rámci jednoho z pozměňovacích návrhů pak byla odsouhlasena také možnost provedení technické kontroly historických vozidel tzv. mobilním způsobem, tedy mimo budovu STK na určené ploše, ta by se týkala vozidel s konstrukční rychlostí do 40 km/h. Tato vozidla by tedy vůbec budovu STK nemusela navštěvovat.

V současné době nelze s jistotou tvrdit, jak bude systém probíhat, to bude možné až ve chvíli, kdy bude připravena právě prováděcí vyhláška, o čemž Vás budeme opět informovat.

Děkujeme

S pozdravem

Václav Kafka, prezident FKHV

Pavel Kolář, předseda Technické komise FKHV