Brzdové kotouče TRW  jsou základními součástmi brzdového systému vozidla. Jsou umístěny mezi brzdovými třmeny a koly a fungují tak, že přeměňují energii brzdových destiček na tření, které zpomaluje otáčení kol. Brzdové destičky jsou brzdovými třmeny přitlačovány k brzdovým kotoučům a vytvářejí tření, které zpomaluje otáčky vozidla.

Existují dva hlavní typy brzdových kotoučů: plné a ventilované. Plné brzdové kotouče jsou vyrobeny z jednoho kusu kovu a jsou tradičnějším typem brzdových kotoučů. Naproti tomu ventilované brzdové kotouče mají řadu otvorů nebo větracích otvorů, které pomáhají odvádět teplo a zlepšují chlazení. 90 % tepla vznikajícího při brzdění zpočátku proniká do brzdového kotouče, kde se vyrovnává. Poté je předáno okolnímu vzduchu. Brzdový kotouč tak funguje jako výměník tepla. Jeho schopnost absorbovat teplo je však omezená. Proto je třeba teplo rychle odvádět do okolního vzduchu, má-li se zabránit poškození v důsledku přehřátí. Všechny brzdové díly vašeho vozu jsou vystaveny vysokému tlaku, velkému tření a enormnímu teplu, což časem vede k jejich opotřebení. Je proto nesmírně důležité pravidelně kontrolovat jejich opotřebení, zejména pokud zadní brzdové kotouče Vašeho vozu Škoda nejsou vybaveny kontaktem opotřebení, který Vám sdělí, kdy je čas na jejich výměnu.

Brzdový kotouč TRW DF4276 pro Škoda má výšku 51 mm se skládají z hliníkového náboje odolného proti korozi, spojeného s třecím kroužkem ze šedé litiny speciálními ocelovými čepy. Tato konstrukce umožňuje, aby se teplo pro Škoda vznikající při brzdění volně šířilo, a zabraňuje tak deformaci kotouče v důsledku tepelného namáhání. Díky použití hliníku je díl také lehčí, čímž se snižuje nenamáhaná hmotnost, což snižuje spotřebu paliva a vozidlo je plynulejší a lépe se ovládá. Opotřebované brzdové kotouče jsou až o 60 % méně účinné než nové a vedou k rychlejšímu opotřebení brzdových destiček.

V zájmu vaší bezpečnosti proto důrazně doporučujeme vyměnit brzdové destičky a kotouče současně. Životnost předních brzdových kotoučů Vašeho vozu Škoda FABIA je přibližně 31 100 km. Přirozené opotřebení brzdových kotoučů je poměrně snadno zjistitelné. Při opotřebení kotouče je na ráfku cítit otřep, protože kotouč se opotřebovává pouze v místě, kde je brzdová destička přiložena. Čím je otřep výraznější, tím je opotřebení kotouče horší. Odborníci používají k měření tloušťky brzdových kotoučů speciální přístroje.

Péče o brzdové kotouče je důležitým aspektem údržby brzdového systému vozidla. Zde je několik tipů, jak pečovat o brzdové kotouče:

Zabraňte přehřátí brzd: Brzdy se nesmí přehřívat: Vyvarujte se nadměrného brzdění a nechte brzdy mezi zastávkami vychladnout, aby se nepřehřály.

Udržujte brzdové destičky v dobrém stavu: Ujistěte se, že brzdové destičky jsou v dobrém stavu a mají dostatek materiálu. Opotřebované brzdové destičky mohou způsobit poškození brzdových kotoučů.

Vyvarujte se prudkého brzdění: Prudké brzdění může způsobit nadměrné opotřebení brzdových kotoučů. Snažte se brzdit postupně a plynule.

Udržujte brzdový systém v čistotě: Na brzdových kotoučích se mohou hromadit nečistoty a zbytky, které způsobují jejich rychlejší opotřebení. Udržujte brzdový systém v čistotě mytím kol a používáním čističe brzd.

Zkontrolujte, zda nejsou brzdové kotouče poškozené: Pravidelně kontrolujte brzdové kotouče, zda nevykazují známky poškození, jako jsou praskliny, deformace nebo rýhy. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nechte brzdové kotouče zkontrolovat odborným mechanikem.

Dodržováním těchto rad můžete prodloužit životnost brzdových kotoučů a zajistit bezpečnou a účinnou funkci brzdového systému vašeho vozidla.