Nedávno jsme na stránkách SKODAKLASIK.cz přinesli článek “Budou muset veteráni na STK?”. Ten rozpoutal velkou diskuzi, která se dá shrnout jednou větou “Pár pánů si myslí, že jejich navrhnuté řešení je to nejlepší, a přitom jde o to, že někdo vzal někomu lopatičku s druhý mu chce za to vzít celé pískoviště.”

V posledních dnech se republikou šíří dokument OTÁZKY A ODPOVĚDI, který odpovídá na nejčastější otázky k navrhovaným změnám zákona 56/2001Sb. Bohužel, některé odpovědi v dokumentu byly dost zkreslené a nepřesné. Proto FKHV dokument okomentovala a k autorovým odpovědím se vyjádřila v červených komentářích.

Otázky a odpovědi: ZDE

Dle navrhované novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, má dojít ke zrušení stávajícího systému testování historických vozidel a tento má být nahrazen systémem novým, dle kterého agendu převezme stát a všechna historická vozidla bez výjimky budou muset absolvovat STK.

Petice za Veterány: ZDE