Často se vposlední době setkáváme sdotazyna téma používání dětských zádržných systémů u vozidel starších 30. leta zda, případně jak správně vhistorických vozidlech přepravovat děti. Hláška„ Já tam ty úchyty pro tu autosedačku nějak navařím,abych mohl jet….“je velmi častá.

Jak to tedy je sbezpečnostními pásy vautech a autosedačkami u nás?

Připomeňme si trochu historie:
* povinnost použít bezpečnostní pás vpředu mimo obec platila od 1.1.1967
* rozšíření na všechna sedadla platí od roku 1976
* povinnost použít bezpečnostní pás i v obcina všech sedadlech platí od 1.1.1990

Požadavky na bezpečnost silničních dopravních prostředků se od té doby hodně změnila. Doba, kdy platilo, že v osobním automobilu je možné přepravovat jakékoli množství osob mladších 12. let pokud to nebrání řízení vozidla je dávno pryč. Stejně tak již dávno neplatí věková hranice 12. let pro možnost jízdy na sedadle vedle řidiče vepředu.

Problematiku řeší zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. ve znění účinném od 1.7. 2018. Konkrétně § 6 odstavec 1.Historických vozidel, respektive vozidel, která byla kprovozu schválena bez bezpečnostních pásů se týká konkrétně písmeno b)

Řidič je povinen nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem:
1)dítě mladší tří let
2)dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče

Takže ve vozidlech bez bezpečnostních pásů:
-nelze nikdy přepravovat dítě mladší tří let
-vedle sebe posadíme jen osobu vyšší než 150 cm bez ohledu na věk
-na zadních sedadlech bez pásů vozíme děti od tří let výše bez omezení

Pokud je vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy:
-pro přepravu dětí platí obecná úprava jako pro jakékoli jiné současné automobily
-limit pro používání dětských sedaček je pak 150 cm výšky a 36 kgváhy(překročí-li se jen jeden údaj, dítěuž mít sedačku nemusí)
-vpředu může dítě sedět od narození, když je ovšem vdětské sedačce
-pokud bude dítě vtzv. dětském vajíčku, pak pouze proti směru jízdy a svypnutým airbagem

Zdroj: AČR