Důkladná renovace zdánlivě zachovalé Škody 1202 trvající přibližně dva roky. Na videu je dobře vidět poškození všechny dutiny a spojů, kde je přivařeno několik plechů na sebe bez jakékoliv antikorozní ochrany. Tento problém je běžný u všech starých aut která nebyla nijak antikorozně ošetřena. Pokud by renovace proběhla pouze na oko (byla odstraněna jen viditelná ložiska koroze), tak se za pár let může začít odlupovat barva a rez se prožere novým lakem ven.

Zdroj: YouTube a www.renovace-veteranu.cz

Write A Comment