Díl č.31 přináší další díly karoserie stavebnice modelu ŠKODA 100 od firmy DeAgostiny. U časopisu nalezneme pravý a levý přední podběh. My jsme opět dolakovaly spodní části podběhu do byrvy karoserie.

V příštím čísle č.32 naleznete:

Write A Comment