SHARE

– 17. Září 1997 se zrodila česká silnice 66
– Nejkratší silnice s číslem 66 na světě
– I na české silnici 66 se odehrávaly lidské tragédie

CZ Route 66

Po rozdělení Československa původní silnice 66, která vznikla v roce 1962 připadla Slovensku. Po necelých čtyřech letech 14. dubna 1997 byly navrženy změny v číslování silnic České republiky. Po prázdninách 17. záři 1997 byla odborem pozemních komunikací schválena silnice mezi Milínem a Příbramí jako č. 66. Tím vznikla nejkratší Route 66 na světě.Česká Route 66 měří 7,898 km a spojuje jedno město a čtyři obce. Naproti tomu nejslavnější americká Route 66 měří 3.940 km a prochází osmi státy USA. Datum jejich vzniku dělí necelých 71 let.

Historie CZ Route 66

Každá silnice má své příběhy. Česká silnice č.66 sice není takový mýtus jako „Matka cest“ U.S. Rout 66, ale je lemována historií, která by měla být připomínána i našim mladým, kteří se narodili již do svobodné doby.

Asi nejsilnějšími historickými milníky jsou poslední bitva druhé světové války, která se odehrála nedaleko Milína 11-12. května 1945. Němečtí vojáci pak byli umístěni do zajateckého tábora Vojna nedaleko obce Lešenice.V padesátých letech byli do pracovního tábora Vojna umisťováni zvláště nebezpeční „zločinci“, kteří se vzepřeli komunistickému režimu. Většina z nich zde skončila po vykonstruovaných politických procesech.

Krátká, ale naše Route 66

Sice její sláva nedosahuje takové popularity jako „Matky cest“ U.S. Rout 66, ale i ta česká je opředena svojí historií. Je dobré si ji občas projet a vzpomenout na ty, kteří za údajnou velezradu skončili v táboře Vojna.