V časopisu č.38 stavebnice modelu ŠKODA 100 od firmy DeAgostiny začínám s detaily do interiéru vozidla. V balíčku nalezneme plynový pedál, řadící páka s kulisou se znakem ŠKODA a spodní díly pasů.

V příštím čísle č.39 naleznete: