V loňském roce uvedla firma KADEN na trh exkluzivní číslovaný limitovaný model o maximálním počtu 100 vyrobených kusů v měřítku 1:43. o délce 576 mm, šířce 67 mm a výšce 85 mm umístěný na podstavci z ořechového dřeva o celkové délce 700 mm. 

SLOVENSKÁ STRELA od Kadenu

Ručně vyráběný model o délce 576 mm, šířce 67 mm a výšce 85 mm je umístěný na podstavci z ořechového dřeva o celkové délce 700 mm. SLOVENSKÁ STRELA od Kadenu obsahuje 460 dílů, 2 metry kabelu a svítí pomocí 22 led diod. Model má dva okruhy osvětlení, vnitřní a venkovní.

Zajímavostí je, že ručně vyrobený model je kompletně vyroben v České republice a v současné době je tento exklusivní kousek již vyprodán.

Historie SLOVENSKÉ STRELY

Slovenská strela (česky Slovenská střela) je expresní či rychlíkový železniční spoj, který od července 1936 jezdí mezi českým hlavním městem Prahou a slovenským hlavním městem Bratislavou a proslavil se velkou rychlostí v počátcích své existence. Je úzce spojen s dvojicí motorových vozů M 290.0 (Tatra 68) z poloviny 30. let 20. století, které o více než hodinu zkrátily jízdní dobu oproti nejrychlejšímu spoji vedeném parní lokomotivou. Celková řádná jízdní doba 4 h 18 min byla překonána až v 21. století.

Jedná se o čtyřnápravové motorové vozy. Vozová, samonosná a svařovaná skříň aerodynamického tvaru byla usazena na dvou podvozcích, ve kterých byly nainstalován hnací agregáty (jako palivo byla používána lihobenzínová směs) pohánějící vždy vnitřní dvojkolí každého podvozku. Zvláštností vozu byl unikátní elektromechanický přenos výkonu navržený Josefem Sousedíkem. Pro nízké rychlosti byl výkon přenášen elektricky a pro rychlosti nad 85 km/h bylo možno sepnout mechanickou spojku, kterou byl výkon motoru přenášen přímo. Na voze byla užita řada prvků z konstrukce automobilů (vozy vyráběla Tatra Kopřivnice). Byl například vybaven kotoučovými brzdami, aerodynamickým oplášťováním či litými koly. Čela vozu, na kterých byl umístěn státní znak, nebyla průchozí, neboť vozy Sřady M 290.0 byly provozovány sólo, tedy bez přípojných vozů (nebyly vybaveny ani spřáhly). Vozy měly oddíly 2. třídy a bufet, nástupní prostory se nacházely v čelech vozu, kde se nacházelo i stanoviště strojvedoucího.

Během druhé světové války byly oba vozy odstaveny kvůli nedostatku paliva. Po jejím skončení sloužily pro vládní a ministerské jízdy (včetně jízd na norimberský proces). Vůz M 290.001 byl odstaven v roce 1953 a převezen do ŽOS Šumperk. Později se dostal do Vagónky Studénka, kde chátral a na začátku 60. let vyhořel.

Vůz M 290.002 byl příležitostně ve vládním provozu do roku 1960, kdy byl předán do podnikového muzea Tatry v Kopřivnici. Částečně zrenovován byl na konci 60. let, polovina vagónu byla ale později využita k umístění expozice a proto zbavena sedadel, která se tak nedochovala. V současnosti je označen jako M 290.001 a je odstaven pod přístřeškem před vchodem do muzea, kam byl přemístěn z parku od bývalého muzea v r. 1999. Snahy provozovat tento vůz jako historické vozidlo byly zatím neúspěšné, v roce 2010 byl ale vyhlášen národní kulturní památkou.

KADEN

V roce 1950 bylo založeno výrobní družstvo nazvané KOVODRUŽSTVO Náchod. Ústředí družstva bylo v Náchodě a provozovny, ve kterých se vyráběly hračky z potisknutého plechu, plastických hmot a kombinací potisknutého plechu a plastických hmot, byly v Semilech, Novém Hrádku, Ohnišově, Bystrém, Osečnici, Meziměstí a Benešově u Semil. V roce 1992 došlo k přejmenování družstva na KADEN, výrobní družstvo, Náchod.

Od založení družstva v roce 1950 se k označování hraček používala výrobní značka ve tvaru dvou spojených kruhů a v nich vepsaných písmen K D N. Tato značka se používala přibližně do roku 1970-1972 a v tomto období se začala používat nová výrobní značka, která má tvar dítěte klečícího u hračky. Tuto značku v nepatrně pozměněné podobě používá až do dnešní doby firma KADEN, s.r.o. Nový Hrádek.