Pro usnadnění demontáže víčka hlavy předního kola vozu Š 1000 MB jsem si zhotovil jednoduchý stahovák, který je možno vyrobit bez velkých nároků na vybavení svépomocné dílny.

Víčko hlavy kola se totiž při demontáži podle návodu výrobce (tj. poklepem) deformuje natolik, že je někdy tznemožněna jeho zpětná montáž.

Stahovák má dvoudálnou objímku (1), kterou nasadíme na víčko a sešroubujeme dvěma šrouby M6x20. Objímku je nutno nasadit tak, abychom mohli připevnit třmen (2) na dva diskové šrouby po demontáži matic. Šrouby M8, které jsou na dvoudílné objímce přivařeny, musí tímto třmenem procházet. Postupným střídavým přitahováním jejich matic stahuje objímka víčko z hlavy předního kola.

Nepoškozené víčko pak namontujeme zpět poklepam dřevěným špalíkem. V praxi se mi tento stahovák velmi osvědčil.

F. Kazda, Plzeň, SM č.23/1966