Řidiči historických vozidel neboli veteránů mají stejnou povinnost mít na ně sjednané povinné ručení, jako u ostatních motorových vozidel provozovaných na pozemní komunikaci. V dnešním článku vám rádi poradíme, jaké jsou podmínky povinného ručení pro veterány a jak jej správně vybírat.

Posouzení historických vozidel

Podmínky provozu historického vozidla na pozemních komunikacích jsou upraveny vyhláškou č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel. Při sjednávání povinného ručení vychází pojišťovny především ze způsobu využití historického vozidla, přičemž je nutno podotknout, že ne každá pojišťovna na trhu povinné ručení pro veterány nabízí.

Vozidlo bez průkazu historického vozidla

U veteránů, jež nemají průkaz historického vozu a jsou běžně provozovány na pozemních komunikacích (mají tedy obvyklou registrační značku), není sjednání povinného ručení podmíněno žádnými zvláštními podmínkami. Řidič takového automobilu zaplatí zcela běžnou cenu za povinné ručení, neboť se předpokládá, že je dané vozidlo často využíváno na pozemní komunikaci jako obvyklý automobil.

Vozidlo s průkazem a obvyklými registračními značkami

U vozidel, které mají průkaz historického vozidla a obvyklé registrační značky platí snížená cena povinného ručení. Za pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla se hradí přibližně jedna čtvrtina obvyklé částky. Je tomu tak z důvodu, že u takového motorového vozidla je předpokládán pouze občasný provoz na pozemních komunikacích.

Vozidlo s průkazem a speciálními značkami

U historického vozu s průkazem a speciálními značkami je cena povinného ručení kalkulována individuálně, neboť tato vozidla jsou provozována na pozemní komunikaci zcela výjimečně (například při různých akcích) a cena závisí na jejich historické hodnotě a stáří.

U koho lze pojištění sjednat?

Jak již bylo řečeno výše, povinné ručení pro veterány je nabízeno pouze některými pojistiteli, mezi které patří především UNIQA pojišťovna, Česká pojišťovna (ČP) a Pojišťovna ČSOB. Porovnání pojištění vozidel si můžete nezávazně udělat i z pohodlí vašeho domova online.