U vozů Škoda 100/110 není dodáván žádný závěs na bezpečnostní pásy, takže i při největší péči se řidičům stává, že pásy se povalují po podlaze a dochází k jejich znečištění. Není ojedinělý zjev, kdy pás je přivřen mezi dveře a vyčnívá z karoserie.

ŠKODA 100/110 – bezpečnostní pásy „MORAVAN“

RR006 05Tento nedostatek je možno odstranit zhotovením závěsů na bezpečnostní pásy dle připojených obrázků. Závěs je z ocelového drátu (struny) o průměru 1,5 mm, dlouhého asi 280 mm, povlečeného bužírkou o vnitřním průměru 2 až 2,5 mm a je zachycen na bočním sloupku dveří karoserie na krytu z plastické hmoty, který je nasunut přes úchyt bezpečnostního pásu.

Drát není nutné při ohýbání zahřívat ani dodatečně tepelně zpracovávat. Drát ohneme do požadovaného tvaru až na dva okrajové ohyby o délce 12 mm – nasuneme bužírku a nakonec ohneme okrajové ohyby. Pokud bychom ohnuli celý tvar najednou, bylo by navlékání bužírky obtížné.

RR006 02RR006 03Kryt úchytu pásu z plastické hmoty je zachycen svými okraji za kovovou úchytku. Opatrným páčením za spodní kraj krytu jej sejmeme. Ze stran vyvrtáme do krytu dvě protilehlé otvory průměr 1,6 až 2 mm. Označíme středy otvorů a zahřátým hřebíkem nebo kouskem drátu otvory propálíme. Tento postup je výhodnější než vrtání. Do takto upraveného krytu zachytíme závěs, který je možno případně podle potřeby přihnout tak, aby přezka bezpečnostního pásu dobře držela.

SM, Karel Němec, Praha 6