Umístění rozhlasového přijímače „Spider“ ve vozech Š 100-Š 110 LS v držácích, které dodává výrobce, se mi zdálo nepraktické, neestetické a možná i nebezpečné. Radiopřijímač „Spider jsem proto zabudoval do přístrojové desky místo popelníku. přijímač je lehce dosažitelný řidičem i spolujezdcem a přístrojová deska vypadá, jako by právě tam přijímač patřil.

Úpravy na přístrojové desce jsou nepatrné a z venčí neznatelné. Nejdříve demontujeme z příruční schránky na přístrojové desce zadní kryt , abychom mohli vytáhnout schránku na popelníku, která je k přístrojové desce připevněna dvěma šrouby. Rozteč děr těchto šroubů je téměř shodná s roztečí dvou ovládacích prvků na radiopřijímači Spider. Obě díry převrtáme na průměr 12mm. Protože vnitřní strana přístrojové desky je vystužena žebrováním, odstraníme např. štípacími kleštěmi ty výstuhy, které brání v dosednutí přijímače na přístrojovou desku. Pozor na spínače světel a varovných blikačů, mohly by se lehce poškodit.

Pak do otvoru po popelníku zasuneme přijímač z vnitřní strany přístrojové desky. Štítek se stupnicemi zkrátíme z obou stran tak, aby přesně dosedl do vybrání po popelníku. Pak štítek nasuneme na radiopřijímač z přední strany, utáhneme maticemi a připevníme ovládací knoflíky. Popelník a reproduktor umístíme podle vlastní úvahy jinam.

SM/19/1975 – Karel MIKULENKA, Hulín